Tin Trang chủ

[Sự Kiện] Tu luyện thần khí

23-12-2016

Xin chào chưởng môn

Mỗi một môn phái đều có một thần khí chấn phái riêng được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Hấp thụ tinh linh trời đất cùng mồ hơi xương máu rèn luyện mà ra, gang thép chém bùn, lưỡi kiếm chẻ núi. Huyền thuyết là vật phẩm trời ban rèn luyện tu vi cho thần khí.

Vòng quay may mắn

Thời gian diễn ra

Sự kiện diễn ra từ 15h30 ngày 23/12/2016 cho đến 23h59' ngày 26/12/2016

Phần thưởng

Rương Trang Bị Cam, Rương Vũ Khí Tím, Bạc và Huyền Thiết đều là những phần thưởng sẽ có mặt ngay trong sự kiện này.

Chúc các vị tu luyện thần khí đạt cảnh giới cao nhất trong võ lâm

_Fanpage:https://goo.gl/Cncrzw

_Group Cộng Đồng: https://goo.gl/PBzovp

Tiểu Hồng kính bút.

BQT Hoa Sơn Luận Kiếm

VGG hân hạnh giới thiệu